Pierwsza pomoc – RKO, terenoznawstwo i taktyka, zajęcia z survivalu, maskowania i budowanie chatek

Turnus I, 2016-07-04
MŁODSI.
LEŚNA SZÓSTKA
Wiatrówka. Zabawy integracyjne. Śpiewanki. Szyfry. Zajęcia sportowe. Brama obozowa. Służba w kuchni. Paintball. Maskowanie. Wrażenia z obozowego dnia.
LEŚNA BRYGADA
Zaprawa poranna, śniadanie, strzelanie z łuku, gry i zabawy integracyjne, obiad, strzelanie z wiatrówek, zajęcia sportowe, kolacja, maskowanie + maskowanie twarzy.
ZIOMY
Zaprawa poranna, śniadanie, zajęcia z pierwszej pomocy, strzelanie z wiatrówek , obiad, gry i zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, kolacja, maskowanie – malowanie twarzy.
DZIKI ZASTĘP
Rano: strzelanie z łuków, pierwsza pomoc-RKO, zajęcia sportowe. Po południu: służba na kuchni, gry i zabawy zespołowe, strzelanie z wiatrówki. Wieczór: służba na kuchni, paintball, kamuflaż
HOBBICI
Rano: strzelanie z wiatrówki, gry i zabawy zespołowe. Popołudnie: paintball, zajęcia sportowe. Wieczór: maskowanie
LEŚNA BURZA i ZIELONY ODDZIAŁ
r: służba w kuchni p: Paintball, wiatrówka w: maskowanie
STARSI
CZARNUCHY, SZWADRON i LOPATONATORS
Zajęcia przedobiadowe: Kościół/nauka obsługi busoli. Poobiadowe: Strzelanie z wiatrówki, łucznictwo, pierwsza pomoc. Wieczorne: kontynuacja zajęć poobiednich
WILKI
Rano odbyły się zajęcia z taktyki zielonej potem popołudniu zajęcia z survivalu i maskowania a wieczorem była strzelanka ASG
RAKI
Rano zajęcia z taktyki zielonej i terenoznawstwo, popołudniu zajęcia z survivalu, maskowania i robienia szałasów, wieczorem strzelanka ASG i paintball.
SZCZERBATE HIENY
Przed południem: terenoznawstwo i taktyka, po południu: zajęcia z survivalu, maskowania i budowanie chatek, wieczorem: strzelanki – ASG i paintball
DZIKIE PATYKI i DZIKI
Pobudka, rozgrzewka i porządki, 8:45 śniadanie, po śniadaniu taktyka poruszania się z bronią oraz znaki patrolowe. 14:00 obiad, olb. Strzelanka w zespołach w ASG. 18:45 kolacja, po kolacji dokończenie strzelanki.