Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy.

27 lipca 20165