UWAGA. Uzupełnieniem regulaminu są informacje organizacyjne.

1. ORGANIZATOR.
Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie Harcerskie “TROPICIELE” z siedzibą w Józefowie (kod pocztowy: 05-410), przy ul. Pogodnej 8, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000483089, dla której akta rejestrowe prowadzi Wydział XIV Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy.
Tu znajdziesz kontakt do organizatora.

2. REZERWACJA MIEJSCA.
Rezerwacja dokonywana jest przez formularz udostępniony na stronie internetowej.
Potwierdzeniem zamiaru rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku, o której mowa w punkcie „PŁATNOŚCI”. Miejsca na obozie rezerwowane są według daty wpływu zadatków na konto, a nie według daty wykonania przelewu lub daty wysłania formularza. Dopiero w następnej kolejności decyduje data wysłania formularza rezerwacji miejsca.

3. KARTA KWALIFIKACYJNA.
Przy przekazywaniu dziecka organizatorowi odbierana jest wydrukowana i podpisana przez uprawnione osoby karta kwalifikacyjna uczestnika.
Jest ona generowana na podstawie danych, jakie zostały wprowadzone na formularzu aktualizacji danych. Link do tego formularza jest wysyłany w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza rezerwacji danych oraz w każdym mailu z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty.
Na wydrukowanej karcie kwalifikacyjnej nie należy wprowadzać ręcznych poprawek. Wszystkie korekty należy wprowadzić elektronicznie poprzez formularz do bazy danych i po poprawieniu ponownie wydrukować kartę.

4. STAN ZDROWIA I SPECJALNA DIETA UCZESTNIKÓW.
Rodzice (opiekunowie prawni) uczestników mających specjalne potrzeby edukacyjne lub problemy ze zdrowiem lub podlegających specjalnej diecie zobowiązani są w ciągu 7 dni od wysłania formularza rezerwacji podać znane sobie informacje na ten temat na formularzu aktualizacji danych.
Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania tylko tych uczestników, dla których będzie w stanie zapewnić odpowiednią opiekę.

5. PŁATNOŚCI.
Potwierdzeniem zamiaru rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku w wysokości 400 zł. Płatność można wykonać przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych PayU. Rezerwacje bez wpłat będą usuwane. Pozostałą część kwoty – powiększoną o ew. koszt transportu – należy wpłacić (można w ratach) w takim terminie, żeby pieniądze zostały zaksięgowane na naszym koncie bankowym najpóźniej 21 dni przed wyjazdem na obóz.
Dane do wpłaty przyjdą w mailu razem z potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

6. REZYGNACJA Z OBOZU.
W przypadku rezygnacji z udziału w obozie (niezależnie od przyczyn) uczestnikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota, po potrąceniu dotychczas poniesionych kosztów organizacji obozu. Koszty te zależą od terminu rezygnacji. Opierając się dotychczasowym doświadczeniu oszacowaliśmy te koszty na następującym poziomie:
a) powyżej 60 dni do obozu: 30% ceny obozu
b) 60 – 30 dni do obozu: 50% ceny obozu
c) 30 – 14 dni do obozu: 75% ceny obozu
d) poniżej 14 dni do obozu: 90% ceny obozu

7. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA UCZESTNIKÓW.
Dokładamy starań, żeby uczestnicy oraz ich rodzice czuli się z nami bezpiecznie. Dlatego też zapewniamy im ochronę ubezpieczeniową.

  1. Organizator wyjazdu zapewnia wszystkim uczestnikom oraz kadrze ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
  2. Kadra objęta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej) za cały czas pobytu na wyjeździe.
  3. Uczestnicy objęci są Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym.

8. TRANSPORT.
Organizator zapewnia – za dopłatą – transport uczestników do bazy obozowej z WARSZAWY.
Transport odbywa się autokarem. Cena transportu podane jest w cenniku.
Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu na obóz są na tej stronie.

Możliwy jest DOJAZD WŁASNY – bez dopłaty.

9. REGULAMIN UCZESTNIKA
Uzupełnieniem regulaminu organizacji obozu jest Regulamin Uczestnika.
Uczestnicy zobowiązują się do jego przestrzegania.

10. KONTAKT TELEFONICZNY RODZICÓW Z UCZESTNIKAMI I ORGANIZATOREM.
Na wyjazd uczestnicy nie zabierają swoich telefonów komórkowych.
Kontakt z uczestnikami będzie możliwy przez [1] obozowe telefony, które będą do dyspozycji uczestników. Numery telefonów będą podane Rodzicom przez wyjazdem. Telefony będą włączone w czasie ciszy poobiedniej i tylko wtedy będzie możliwe ich wykorzystywanie. Poza tym czasem będą wyłączone. Prośbę o telefon od dziecka proszę wysyłać przez formularz, do którego link zostanie przekazany przed wyjazdem. Uczestnicy oddzwaniają następnego dnia po wysłaniu formularza

Rodzice dostaną również [2] numer telefonu do kierownika placówki, który będzie przebywał w obozie obozowej. Na ten numer należy się kontaktować w sprawach innych niż prośba o kontakt z dzieckiem.

Przez cały obóz będzie można skontaktować się [3] telefonicznie z organizatorem obozu.

11. DANE OSOBOWE.
Dane osobowe chronimy zgodnie z naszą polityką prywatności.