UWAGA. Uzupełnieniem regulaminu są informacje organizacyjne.

1. ORGANIZATOR.
Organizatorem obozu jest firma OBOZY TROPICIELE sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (kod pocztowy: 05-410), przy ul. Pogodnej 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000991110.
Tu znajdziesz kontakt do organizatora.

2. REZERWACJA MIEJSCA.
Rezerwacja dokonywana jest przez formularz udostępniony na stronie internetowej.
Aby potwierdzić zamiar rezerwacji miejsca, konieczna jest dokonanie pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 400 złotych.
Miejsca na obozie rezerwowane są według kolejności księgowania wpłat na naszym koncie bankowym.
W przypadku zaksięgowania pierwszej wpłaty w naszym systemie tego samego dnia o pierwszeństwie rezerwacji decyduje kolejność wysłania formularza rezerwacyjnego. W uzasadnionych sytuacjach robimy wyjątki przy kwalifikowaniu uczestników do poszczególnych grup wiekowych.

3. KARTA KWALIFIKACYJNA.
Przy przekazywaniu dziecka organizatorowi odbierana jest wydrukowana i podpisana przez uprawnione osoby karta kwalifikacyjna uczestnika.
Jest ona generowana na podstawie danych, jakie zostały wprowadzone na formularzu aktualizacji danych. Link do tego formularza jest wysyłany w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza rezerwacji danych oraz w każdym mailu z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty.
Na wydrukowanej karcie kwalifikacyjnej nie należy wprowadzać ręcznych poprawek. Wszystkie korekty należy wprowadzić elektronicznie poprzez formularz do bazy danych i po poprawieniu ponownie wydrukować kartę.

4. STAN ZDROWIA I SPECJALNA DIETA UCZESTNIKÓW.
Rodzice (opiekunowie prawni) uczestników mających specjalne potrzeby edukacyjne lub problemy ze zdrowiem lub podlegających specjalnej diecie zobowiązani są w ciągu 7 dni od wysłania formularza rezerwacji podać znane sobie informacje na ten temat na formularzu aktualizacji danych. Link do formularza podany jest w mailu z potwierdzeniem rezerwacji.
Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania tylko tych uczestników, dla których będzie w stanie zapewnić odpowiednią opiekę.

5. PŁATNOŚCI.
Pierwszą wpłatę na obóz należy wykonać przy rezerwacji miejsca. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem bankowym w takim terminie, żeby pieniądze zostały zaksięgowane na naszym koncie bankowym najpóźniej 21 dni przed wyjazdem na obóz. Dane do wpłaty wysłane są w mailu z potwierdzeniem wpłynięcia formularza rezerwacji.

6. REZYGNACJA Z OBOZU.
W przypadku rezygnacji z udziału w obozie (niezależnie od przyczyn) uczestnikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota, po potrąceniu dotychczas poniesionych kosztów organizacji obozu. Koszty te zależą od terminu rezygnacji. Opierając się dotychczasowym doświadczeniu oszacowaliśmy te koszty na następującym poziomie:
a) powyżej 60 dni do obozu: 30% całkowitej ceny obozu
b) 60 – 30 dni do obozu: 50% całkowitej ceny obozu
c) 30 – 14 dni do obozu: 75% całkowitej ceny obozu
d) poniżej 14 dni do obozu: 90% całkowitej ceny obozu

7. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA UCZESTNIKÓW.
Dokładamy starań, żeby uczestnicy oraz ich rodzice czuli się z nami bezpiecznie. Dlatego też zapewniamy im ochronę ubezpieczeniową.

  1. Organizator wyjazdu zapewnia wszystkim uczestnikom oraz kadrze ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
  2. Kadra objęta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej) za cały czas pobytu na wyjeździe.
  3. Uczestnicy objęci są ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

8. TRANSPORT.
Organizator zapewnia – za dopłatą – transport uczestników do bazy obozowej z WARSZAWY.
Transport odbywa się autokarem. Cena transportu podane jest w cenniku.
Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu na obóz są na tej stronie.
Możliwy jest DOJAZD WŁASNY – bez dopłaty.

9. REGULAMIN UCZESTNIKA
Uzupełnieniem regulaminu organizacji obozu jest Regulamin Uczestnika.
Uczestnicy zobowiązują się do jego przestrzegania.

10. KONTAKT TELEFONICZNY RODZICÓW Z UCZESTNIKAMI I ORGANIZATOREM.
Na wyjazd uczestnicy nie zabierają swoich telefonów komórkowych.
Kontakt z uczestnikami będzie możliwy przez obozowe telefony, które będą do dyspozycji uczestników. Numery telefonów będą podane Rodzicom przez wyjazdem. Rodzice dostaną również numer telefonu do kierownika placówki. Na ten numer należy się kontaktować w sprawach innych niż prośba o kontakt z dzieckiem. Przez cały obóz będzie można skontaktować się telefonicznie z organizatorem obozu.

Szczegółowe zasadny kontaktu z dzieckiem opisane są w zakładce informacje organizacyjne, w części „Kontakt Rodziców z uczestnikami”.

11. DANE OSOBOWE.
Dane osobowe chronimy zgodnie z naszą polityką prywatności.