Przedstawiamy zastępy na II turnusie

Uczestnicy turnusu II wyglądają tak:

13 lipca 2016