Uczestnicy turnusu II odnajdują się w obozie

To odnajdywanie się wygląda tak:

13 lipca 2016