Autokary z uczestnikami turnusu II przyjechały.

Autokary z uczestnikami turnusu II przyjechały do bazy obozowej tuż przed 18:00. Tak więc zaczynamy.

Liczymy na poprawę pogody…

13 lipca 2016