Strzelanie z krótkiej broni

Strzelanie z krótkiej broni (“boczniakiem” w niektórych kręgach zwanej) w obozie młodszym wyglądało tak.