Strzelanie z wiatrówki – wstęp do innego rodzaju strzelania?

Ze strzelaniem z wiatrówki to jest czasami tak, że traktując to jako wstęp do innego rodzaju strzelania nagle odkrywamy, że innego nam – w zasadzie – nie potrzeba. Ze mną tak właśnie było.