Poranny apel w obozie

Poranny apel to jeden z ważniejszych elementów obozowego życia.