Pierwszy apel w obozie…

… wyglądał tak. I od tej pory było tak już zawsze.