Nasz zastęp wygrał konkurs na pionierkę obozową

Od samego rana zajęliśmy się pionierką.
Zbudowaliśmy bardzo stabilną prycz i bardzo prowizoryczną półkę.
Zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pionierkę.
Nasz zastęp wygrał!

Zostały też ogłoszone wyniki konkursu za frekwencję na zbiórkach.
Zająłem pierwsze miejsce i dostałem w nagrodę finkę,

Zastęp 9 – Batalion Czata 49
Czarek Harycki

2 lipca 2014