Kąpiel w morzu

Pogoda jest, to korzystamy z gościnności szklanohuc(dz?)kiej plazy!