Terenoznawstwo na plaży

Terenoznawstwo, które przekształciło się w plażoznawstwo. Lub odwrotnie.

7 lipca 2016