Bezpieczeństwo i ASG

O ASG każdy wie przeważnie dużo. O zasadach bezpiecznego użytkowania tego sprzętu już mniej.
I dlatego zrobiliśmy temu właśnie poświęcone zajęcia.