ASG w obozie młodszych – raz jeszcze

Koprzystając z okazji,  że starszy obóz jest dziś na wycieczce w Gdyni – młodszy obóz wybrał się na kolejną strzelankę ASG. Emocje były!