Zwiedzanie ORP “Błyskawica”

Zwiedzanie ORP “Błyskawica” w Gdyni.