Zwiad terenowy, tworzenie totemów i okrzyków zastępów

Turnus I, 2016-07-02
MŁODSI.
LEŚNA SZÓSTKA
Jak utrzymać porządek w namiocie (nauka, inscenizacja) Gry i zabawy z chusta. Plaża, kąpielisko. Zwiad. Totemy, nazwa Leśna Szóstka, okrzyki. Spotkanie przy ognisku: historie zastępów, piosenki, pląsy, zabawy. Krąg – opowieści z obozowego dnia.
DZIEWCZYNY SUPER WOMAN
Gry i zabawy, plaża, podchody, wykonanie tabliczek przed namiotem i ognisko. 🙂
LEŚNA BRYGADA
Śniadanie, kąpielisko, obiad, gry i zabawy integracyjne, kolacja i ognisko
ZIOMY
Śniadanie, kąpielisko, obiad, gry i zabawy integracyjne, kolacja i ognisko.
DZIKI ZASTĘP
Nauka utrzymywania porządku w namiocie, gry i zabawy integracyjne, plażowanie i kąpiel w jeziorze, gra terenowa – zwiad po terenie obozowiska, wymyślanie nazw i okrzyków zastępów, budowanie totemów, ognisko wieczorne: prezentacja zastępów, plany, zabawy, śpiewanki, wieczorny krąg: podsumowanie obozowego dnia.
HOBBICI
Rano: gry i zabawy integracyjne, nauka utrzymania czystości w namiocie, plażowanie. Po południu: zwiad terenowy, tworzenie totemów i okrzyków zastępów. Wieczór: ognisko, podsumowanie dnia podobozem.
LEŚNA BURZA i ZIELONY ODDZIAŁ
r: zabawy integrujące, kąpielisko p: zwiad terenowy, nazwy zastępów, totemy, w: ognisko
STARSI.
CZARNUCHY
Przed obiadem: pionierka obozowa, kąpielisko. Zajęcia popołudniowe: pionierka obozowa, gra “Zwiad”. Zajęcia wieczorne: ognisko “Tropicieli”, krąg
SZWADRON
Projektowanie i konstruowanie mebli, kąpielisko, ognisko tropicieli, zwiad terenowy, wspólna integracje
WILKI
Z rana odbywała się pionierka obozowa po południu zwiad terenu i poznanie obozów wieczorem ognisko.
RAKI
Do południa robiliśmy pionierkę, po południu zwiad terenowy poznawczy bazę i sąsiednie obozy, wieczorem ognisko.
SZCZERBATE HIENY
Przed południem uczestnicy wykonywali pionierkę obozowa (podesty, suszarnie i totemy), po południu były zwiady obozowe, a wieczorem ognisko.
LOPATONATORS
Pionierka obozowa, kąpielisko. Po południu: pionierka obozowa, gra zwiad. Wieczorem ognisko i krąg.
DZIKIE PATYKI i DZIKI
Pobudka 7:30, poranna zaprawa, następnie uczyliśmy się ścielić kanadyjki. 8:35 poszliśmy na śniadanie. Następnie zajęliśmy się pionierka obozowa do obiadu tj. 13:35. Przed obiadem byliśmy na kąpielisku. Po obiedzie mieliśmy godzinne OLB po czym uczestnicy udali się na zwiad i wykonywali przydzielone im zadania. Wieczorem mieliśmy wspólne ognisko.