Zajęcia z samoobrony w obozie starszym

I od tego dnia będzie można już sobie poradzić w niektórych sytuacjach…