Płonie ognisko i…

Knieje może tak bardzo nie szumiały (przynajmniej tego dnia, bo potem – owszem) ale ognisko niewątpliwie płonęło. I to jak!