Pewnego dnia w obozie…

… miało miejse takie oto wydarzenie.