Na dzisiejszej grze terenowej…

Na dzisiejszej grze terenowej mieliśmy okazję poznać bliższe i dalsze okolice naszej bazy obozowej.

31 lipca 2016