W czasie obozów militarnych i survivalowych, jakie zorganizowaliśmy na 4 turnusach w 2018 roku w Przerwankach opublikowaliśmy prawie 500 albumów, w których jest 14507 zdjęć (a na tej stronie jest archiwum zdjęć z obozów przygodowych w ośrodkach). Facebook pokazuje je w nieuporządkowany sposób, więc dla ułatwienia publikujemy tu spis treści i aktywne linki do albumów.

Przerwanki, Turnus I: 01/07/2018 – 12/07/2018

2018.I.Jednostka P283 – Przyjechaliśmy! – 22 zdjęcia
2018.I.Misja 132 – Jesteśmy na miejscu! – 25 zdjęć
2018.I.Azymut – Nareszcie na miejscu! – 26 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – dojazd – 29 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Zapoznanie z terenem – 18 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Musztra – 17 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Pionierka – 24 zdjęcia
2018.I.Azymut – Pionierka – 19 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Pionierka – 22 zdjęcia
2018.I.Jednostka P283 – Regulamin – 16 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Musztra – 18 zdjęć
2018.I.Azymut – Regulamin – 17 zdjęć
2018.I.Azymut – Pionierki ciąg dalszy – 25 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Obrzędowość – 16 zdjęć
2018.I.Przerwanki – Wspólne Ognisko – 46 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Pionierka Rano – 37 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Końcówka Pionierki – 16 zdjęć
2018.I.Jednostka P832 – BHP ASG – 16 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Gry i Zabawy – 18 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Pionierka – 29 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Dalsza część pionierki – 23 zdjęcia
2018.I.Misja 132 – Musztra – 16 zdjęć
2018.I.Misja 132 – BHP ASG – 43 zdjęcia
2018.I.Azymut – Dyżur w Kuchni – 14 zdjęć
2018.I.Azymut – Pionierka – 27 zdjęć
2018.I.Azymut – Terenoznawsto – 28 zdjęć
2018.I.Azymut – Musztra – 20 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Musztra – 18 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Imienniki – 18 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Szyfry – 15 zdjęć
2018.I.Misja 132 + Azymut – Gra we Flagi – 22 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Apel i Pierwsza pomoc – 31 zdjęć
2018.I.Misja 132 – ASG – 33 zdjęcia
2018.I.Jednostka P283 – Apel – 12 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Ścianka – 30 zdjęć
2018.I.Azymut – Apel – 14 zdjęć
2018.I.Azymut – Pożywienie w Lesie – 24 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Wspinaczka – 52 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Zwiad – 38 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Zabawy na Plaży – 28 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Ścianka Wspinaczkowa – 26 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Zielona Taktyka – 31 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – ASG – 37 zdjęć
2018.I.Azymut – Ścianka Wspinaczkowa – 46 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Apel – 26 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Ognisko Harcerskie – 19 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Zabawy – 20 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Apel Wieczorny – 7 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Zastępy – 5 zdjęć
2018.I.Azymut – Gry i Zabawy – 16 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Łuki – 33 zdjęcia
2018.I.Misja 132- Taktyka Czerwona – 21 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Rozpalanie Ognia – 17 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – ABC – 19 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Plażing – 19 zdjęć
2018.I.Przerwanki – Zajęcia PPOŻ – 28 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Zastępy – 4 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Flaga – 21 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Łuki – 18 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Taktyka, ABC – 20 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Plaża – 20 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Samoobrona – 21 zdjęć
2018.I.Azymut – Bieg Na Orientację – 45 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Plaża – 19 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Ognisko – 40 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Wieczór i Zabawy – 24 zdjęcia
2018.I.Misja 132 oraz Azymut – Snajper – 44 zdjęcia
2018.I.Azymut – Rozpalanie Ognia – 48 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Pakowanie – 17 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Pochodnie – 20 zdjęć
2018.I.Azymut – Łuki – 71 zdjęć
2018.I.Azymut – Pierwsza Pomoc – 37 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Samoobrona – 37 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Terenoznawstwo – 32 zdjęcia
2018.I.MIsja 132 – ASG – 37 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – ASG – 20 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Wiatrówki – 25 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Poligon – 36 zdjęć
2018.I.Azymut – Tworzenie Kija Wędrownego – 37 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Pierwsza Pomoc cd. – 20 zdjęć
2018.I.Azymut – Praca z Mapą – 21 zdjęć
2018.I.Misja 132 i Azymut – Ognisko – 19 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Maskowanie – 42 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Pakowanie cd – 21 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Kajaki – 20 zdjęć
2018.I.Azymut – Liny – 54 zdjęcia
2018.I.Azymut – Łuki – 75 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – ASG – 30 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Kajaki – 18 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Rozpalanie Ognia – 35 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Znaki Patrolowe – 18 zdjęć
2018.I.Azymut – Kajaki – 30 zdjęć
2018.I.Azymut – Pierwsza Pomoc – 45 zdjęć
2018.I.Azmut – Pochodnie – 18 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Poligon – 59 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Tworzenie Map – 28 zdjęć
2018.I.Misja 132 i Azymut – Flagi – 35 zdjęć
2018.I.Przerwanki – Polowa Msza św. – 15 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Węzły – 32 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Flagi II – 26 zdjęć
2018.I.Azymut – Kuchnia Polowa – 27 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Kajaki – 39 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Samoobrona – 32 zdjęcia
2018.I.Misja 132 – ASG – 34 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Plażowanie – 20 zdjęć
2018.I.Azymut – Plaża – 21 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Plaża – 24 zdjęcia
2018.I.Misja 132 – Plaża – 26 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Pierwsza Pomoc – 37 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Ognisko – 32 zdjęcia
2018.I.Jednostka P283 – Arsenał – 44 zdjęcia
2018.I.Jednostka P283 – Flagi – 32 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Tratwy – 28 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Wycieczka Piesza – 77 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Łuki – 22 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Gawędzimy – 19 zdjęć
2018.I.Azymut i Misja 132 – Wilczy Szaniec i aquapark – 90 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Manewry całodniowe – 57 zdjęć
2018.I.Azymut – Całodniowe Wyjście – 53 zdjęcia
2018.I.Misja 132 – ABC – 16 zdjęć
2018.I.Misja 132 i Jednostka P283 – ASG z Kadrą – 18 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Wilczy Szaniec i … – 163 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Tratwy – 15 zdjęć
2018.I.Bezludna Wyspa – Gry i zabawy – 27 zdjęć
2018.I.Jednostka P283 – Wieczór – 17 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Łuki – 18 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Alarm Nocny – 12 zdjęć
2018.I.Azymut – Bagna – 34 zdjęcia
2018.I.Jednostka P283 – Plaża – 29 zdjęć
2018.I.Misja 132 – ASG – 23 zdjęcia
2018.I.Bezludna Wyspa – Wyjście do lasu – 46 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Śpiewamy – 16 zdjęć
2018.I.Misja 132 – Łuki – 24 zdjęcia
2018.I.Misja 132 – Wiatrówki – 32 zdjęcia
2018.I.Jednostka P283 – Taktyka Czerwona – 34 zdjęcia
2018.I.Jednostka P283 – ASG – 38 zdjęć
2018.I.Azymut – Tratwy – 24 zdjęcia
2018.I.Azymut – Bagna – 34 zdjęcia
2018.I.Zakończenie Obozów – 14 zdjęć

Przerwanki, Turnus II: 13/07/2018 – 24/07/2018

2018.II.Misja 132 – Przyjechaliśmy, obiadokolacja – 16 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Przyjechaliśmy, obiadokolacja – 16 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Przyjazd i obiadokolacja – 9 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Rozgrzewka – 12 zdjęć
2018.II.Azymut – Pionierka Rano – 54 zdjęcia
2018.II.Misja 132 – Pionierka Rano – 32 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Pionierka Rano – 33 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa – Apel – 14 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Pionierka – 30 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Zwiedzanie, gry i zabawy – 15 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Musztra – 25 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Pionierki CIąg Dalszy – 28 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Okrzyki – 18 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Musztra – 23 zdjęcia
2018.II.Przerwanki – Wieczorna integracja – 14 zdjęć
2018.II.Azymut – Gry i Zabawy, Zapoznanie – 42 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Musztra – 23 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Szyfry – 21 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Musztra – 21 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Poranna Pionierka – 23 zdjęcia
2018.II.Przerwanki – Zasady PPOŻ – 75 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Musztra – 13 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Szyfry – 17 zdjęć
2018.II.Azymut – Zwiady – 20 zdjęć
2018.II.Misja 132 – ASG BHP – 36 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Zielona Taktyka – 25 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – BLOS – 36 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Łucznictwo – 39 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Flagi – 30 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Śpiewamy – 18 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Świetlica – 15 zdjęć
2018.II.Azymut – Integracja – 12 zdjęć
2018.II.Azymut – 30 Pytań! – 49 zdjęć
2018.II.Misja 132 – ASG – 35 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Maskowanie – 24 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Taktyka Zielona – 33 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa – Terenoznastwo – 19 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Węzły – 16 zdjęć
2018.II.Azymut – Zwiad – 39 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Gra w 30 – 45 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Pierwsza Pomoc – 38 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Śpiewanie – 10 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Sprawności – 14 zdjęć
2018.II.Misja 132 i Azymut – Snajper – 28 zdjęć
2018.II.Jednotska P283 – Pierwsza Pomoc – 20 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Film – 1 zdjęcie
2018.II.Jednostka P283 – ABC – 23 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Taktyka Zielona – 29 zdjęć
2018.II.Azymut – Robimy Łuki – 41 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Gra w 30 – 38 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Pierwsza pomoc – 22 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa – Ogniska – 11 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Znaki Patrolowe – 28 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Mafia – 24 zdjęcia
2018.II.Misja 132 – Szyfry – 41 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Zabawy – 27 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Kuchnia polowa – 36 zdjęć
2018.II.Azymut – Tratwy – 40 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Łuki – 18 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Wiatrówki – 17 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Pierwsza Pomoc – 38 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Zastępy – 5 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Samoobrona – 21 zdjęć
2018.II.Misja 132 – ABC – 19 zdjęć
2018.II.Przerwanki – Plaża – 64 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Sniper – 47 zdjęć
2018.II.Misja 132 i Azymut – Ognisko – 23 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Kajaki – 34 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Łuki – 40 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Znaki Patrolowe – 34 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Wiatrówki – 25 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Kajaki – 14 zdjęć
2018.II.Misja 132 i Azymut – Wycieczka – 98 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Przygotowanie pochodni – 11 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Całodzienne manewry – 140 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Wycieczka – 152 zdjęcia
2018.II.Misja 132 – Turniej Strzelecki – 25 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Ognisko – 19 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Podchody – 23 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa – Flagi – 28 zdjęć
2018.II.Azymut – Pochodnie – 22 zdjęcia
2018.II.Azymut – Ognisko – 67 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – ASG – 21 zdjęć
2018.II.Azymut – Dzień w Lesie – 74 zdjęcia
2018.II.Misja 132 – Kajaki Rano – 19 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Tratwy – 27 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Plaża – 39 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Ścianka – 56 zdjęć
2018.II.Azymut – Bagna – 32 zdjęcia
2018.II.Azymut – Pierwsza Pomoc – 21 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Popołudniowe Kajaki – 22 zdjęcia
2018.II.Misja 132 – Siatkówka – 16 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – ASG – 32 zdjęcia
2018.II.Azymut – Pierwsza Pomoc – Ciąg dalszy – 15 zdjęć
2018.II.Azymut – Ścianka – 39 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Plaża – 24 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Podchody – 27 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Śpiewanki – 14 zdjęć
2018.II.Misja 132 – ASG – 23 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa – Ognisko – 17 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Plaża – 20 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Ścianka Wspinaczkowa – 32 zdjęcia
2018.II.Azymut – Kajaki – 25 zdjęć
2018.II.Azymut – Plaża – 23 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa – Wodowanie Tratw – 15 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Bagno – 67 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Manewry – 101 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Poligon – 113 zdjęć
2018.II.Azymut – Kajaki Popołudniowe – 48 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Wspinaczka – 21 zdjęć
2018.II.Bezludna Wyspa – Gry i zabway – 14 zdjęć
2018.II.Misja 132 i Azymut – Flagi – 53 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Samoobrona – 9 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Alarm Nocny – 5 zdjęć
2018.II.Misja 132 – Manewry Nocne – 20 zdjęć
2018.II.Azymut – Łuki – 36 zdjęć
2018.II.Azymut – Rozpalanie Ognia – 23 zdjęcia
2018.II.Misja 132 – Plaża – 30 zdjęć
2018.II.Jednostka P283 – Poligon – 83 zdjęcia
2018.II.Bezludna Wyspa – Całodzienne wyjście – 48 zdjęć
2018.II.Azymut – Plażowanie – 6 zdjęć
2018.II.Misja 132 – ASG – 34 zdjęcia
2018.II.Jednostka P283 – Plaża – 29 zdjęć
2018.II.Przerwanki – Ognisko Pożegnalne – 57 zdjęć

Przerwanki, Turnus III: 25/07/2018 – 05/08/2018

2018.III.Przerwanki – Przyjazd, Stołówka – 25 zdjęć
2018.III.Azymut – Integracja – 21 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Integracja – 20 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Regulamin – 16 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Integracja – 17 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Apel i Regulamin – 20 zdjęć
2018.III.Azymut – poranny apel – 16 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Pionierka – 36 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Musztra – 18 zdjęć
2018.III.Misja 132 – B.L.O.S – 26 zdjęć
2018.III.Azymut – pionierka obozowa – 33 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Musztra – 36 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Pionierki Ciąg Dalszy – 30 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Pionierka – 22 zdjęcia
2018.III.Azymut-pionierka – 33 zdjęcia
2018.III.Przerwanki – Ognisko – 67 zdjęć
2018.III.Azymut-terenoznastwo – 18 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Totemy i Zdobnictwo Obozowe – 27 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Maskowanie – 30 zdjęć
2018.III.Azymut – Gra Trzydziestka – 17 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Gra w 30 – 43 zdjęcia
2018.III.Jednostka 283 i Bezludna Wyspa – Ognisko – 17 zdjęć
2018.III.Azymut/Misja 132 – gra w Snajpera – 47 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Taktyka zielona – 51 zdjęć
2018.III.Azymut – kajaki – 19 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Pierwsza Pomoc – 28 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – BLOS – 30 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Rozpalanie Ognia – 33 zdjęcia
2018.III.Misja 132 – Maskowanie – 22 zdjęcia
2018.III.Misja 132 – ASG – 24 zdjęcia
2018.III.Azymut – Plażowanie – 20 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Plaża – 24 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 – ASG BHP – 18 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – ASG – 28 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Łuki – 35 zdjęć
2018.III.Przerwanki – Flagi – 45 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Kajaki rano – 18 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Kajaki – 35 zdjęć969176516525334
2018.III.Misja 132 – Pionierka c.d. – 19 zdjęć
2018.III.Azymut – Tratwy – 30 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Łuki i Wiatrówki – 47 zdjęć
2018.III.Azymut – Bagna – 21 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Samoobrona – 24 zdjęcia
2018.III.Misja 132 – ASG – 25 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Zwiad – 37 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Plaża – 23 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Kajaki popołudniowe – 20 zdjęć
2018.III.Azymut – Wieczór – 4 zdjęcia
2018.III.Azymut – Rozpalanie Ognia – 24 zdjęcia
2018.III.Azymut – Pochodnie – 19 zdjęć
2018.III.Misja 132 – ASG – 30 zdjęć
2018.III.Azymut – Kuchnia polowa – 28 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Łuki – 54 zdjęcia
2018.III.Misja 132 – Wiatrówki – 38 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Wycieczka – 163 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 – Pierwsza Pomoc – 18 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Pierwsza Pomoc – 20 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – ASG – 39 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Kuchnia Polowa – 35 zdjęć
2018.III.Misja 132 – ABC – 11 zdjęć
2018.III.Misja 132 i Azymut – Wycieczka – 64 zdjęcia
2018.III.Bezludna Wyspa – Plaża – 34 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 – Łuki – 25 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Plaża – 23 zdjęcia
2018.III.Azymut – Ognisko – 21 zdjęć
2018.III.Azymut i Misja 132 – Wieczorny seans – 4 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Flagi – 20 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Bagna – 30 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Musztra – 24 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 – Taktyka Zielona – 23 zdjęcia
2018.III.Azymut – Łuki – 19 zdjęć
2018.III.Azymut – Pierwsza Pomoc – 30 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Szyfry – 20 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Pochodnie – 20 zdjęć
2018.III.Przerwanki – Apel Ku Pamięci – 28 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Leśna wędrówka – 46 zdjęć
2018.III.Azymut – Turniej Łuczniczy – 23 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Ognisko – 28 zdjęć
2018.III.Azymut – Szałasy – 31 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – ABC – 26 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Logistyka – 16 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Plaża – 27 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Pierwsza pomoc – 33 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 – Gra Terenowa – 24 zdjęcia
2018.III.Bezludna Wyspa – Pierwsza Pomoc – 20 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Plaża – 17 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Tratwy – 32 zdjęcia
2018.III.Misja 132 – Poligon – 90 zdjęć
2018.III.Azymut – Szałasy cd – 21 zdjęć
2018.III.Azymut – Ognisko – 27 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Pierwsza Pomoc – Bandaże – 18 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Węzły – 19 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Poligon – 63 zdjęcia
2018.III.Azymut – Lekcje samoobrony – 17 zdjęć
2018.III.Azymut – Ścianka Wspinaczkowa – 43 zdjęcia
2018.III.Jednostka P283 – Samoobrona – 40 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Szałasy – 34 zdjęcia
2018.III.Misja 132 – Samoobrona – 10 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Wspinaczka – 40 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Plaża – 9 zdjęć
2018.III.Misja 132 – ASG – 31 zdjęć
2018.III.Azymut – Samoobrona cd – 19 zdjęć
2018.III.Azymut – Plażowanie – 18 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Ścianka – 36 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Plaża – 22 zdjęcia
2018.III.Azymut – Turniej Samoobrony – 23 zdjęcia
2018.III.Azymut – Więzy – 17 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – ASG – 19 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 – Alarm Nocny – 7 zdjęć
2018.III.Bezludna Wyspa – Snajper – 20 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Łuki i wiatrówki – 38 zdjęć
2018.III.Misja 132 – Plaża – 14 zdjęć
2018.III.Azymut – Szyfry – 28 zdjęć
2018.III.Azymut – Nauka węzłów cd – 19 zdjęć
2018.III.Azymut – Plażowanie – 21 zdjęć
2018.III.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Manewry Całodniowe – 65 zdjęć
2018.III.Przerwanki – Zakończenie III turnusu obozu – 16 zdjęć

Przerwanki, Turnus IV: 06/08/2018 – 17/08/2018

2018.IV.Przerwanki – Przyjechaliśmy – 17 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Azymut – Wspólny Wieczór – 19 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Integracja – 12 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Pionierka – 36 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Azymut – Pionierka – 40 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Pionierka – 35 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Musztra – 18 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Zdobnictwo Obozowe – 32 zdjęcia
2018.IV.Jednostka P283 i Misja 132 – Musztra – 29 zdjęć
2018.IV.Azymut – Zdobnictwo Obozowe – 29 zdjęć
2018.IV.Azymut – Integracja – 21 zdjęć
2018.IV.Azymut – Świece – 19 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Integracja – 19 zdjęć
2018.IV.Przerwanki – Wspólne Ognisko – 31 zdjęć
2018.IV.Azymut i Bezludna Wyspa – Ogniska – 24 zdjęcia
2018.IV.Azymut i Bezludna Wyspa – Pochodnie – 14 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – BLOS – 17 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Taktyka Zielona – 24 zdjęcia
2018.IV.Misja 132 – ASG BHP – 18 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – ASG – 28 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Gra Terenowa – 21 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Rozpalanie Ognia – 23 zdjęcia
2018.IV.Dziki Obóz – Apel – 8 zdjęć
2018.IV.Przerwanki – Próbna Ewakuacja – 29 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Zwiad – 24 zdjęcia
2018.IV.Azymut i Misja 132 – Zwiad – 40 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Kuchnia Polowa – 36 zdjęć
2018.IV.Misja 132, Azymut, Jednostka P283 i BezludnaWyspa – Flag – 70 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – ASG – 30 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa i Dziki Obóz – Łuki i Wiatrówki – 40 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Kajaki – 19 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Plaża – 17 zdjęć
2018.IV.Azymiut – Bagna – 30 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – Taktyka Czerwona – 20 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – Taktyka Zielona – 34 zdjęcia
2018.IV.Misja 132 i Azymut – Plaża – 37 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Wiatrówki i Łuki – Ciąg Dalszy – 20 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Plaża – 26 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 i Bezludna Wyspa – Plaża – 31 zdjęć
2018.IV.Misja 132, Azymut, Jednostka P283, Bez. Wyspa- Snajper – 48 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Maskowanie – 31 zdjęć
2018.IV.Azymut i Bezludna Wyspa – Tratwy – 44 zdjęcia
2018.IV.Misja 132 – Taktyka Czerwona – 25 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – ASG – 21 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Jednostka P283 – Taktyka Zielona – 24 zdjęcia
2018.IV.Dziki Obóz – Terenoznawsto – 22 zdjęcia
2018.IV.Bezludna Wyspa – Pierwsza Pomoc – 27 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 i Misja 132 – 28 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa i Jednostka P283 – Świecznisko – 13 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Azymut – Węzły – 21 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Szyfry – 12 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – ABC – 26 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – Terenoznawstwo – 17 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Pierwsza pomoc – 20 zdjęć
2018.IV.Azymut i Bezludna Wyspa – Szyfry – 20 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Tworzenie łuków – 19 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Pierwsza Pomoc – 19 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Pierwsza Pomoc – Ciąg Dalszy – 20 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – Integracja – 16 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa i Azymut – Terenoznawstwo – 26 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – Maskowanie – 19 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Jednostka P283 – Mafia – 17 zdjęć
2018.IV.Azymut i Bezludna Wyspa – Ognisko – 12 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Konkurs strzelecki – 5 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa i Azymut – Rozpalanie pochodni – 29 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Wiatówka – 7 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Łuki – 19 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – ASG – 38 zdjęć
2018.IV.Azymut i Bezludna Wyspa – Bytowanie – 100 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Jednostka P283 – Samoobrona – 48 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Jednostka P283 – Ognisko – 17 zdjęć
2018.IV.Azymut, Dziki Obóz, Bezludna Wyspa – Szałasy cz.2 – 11 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Bagna – 44 zdjęcia
2018.IV.Dziki Obóz – Budowanie Tratw – 17 zdjęć
2018.IV.Azymut – Kuchnia Polowa – 32 zdjęcia
2018.IV.Azymut – Wodowanie Tratw – 51 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Bagna Po Południu – 33 zdjęcia
2018.IV.Misja M132 i Jednostka 283 – wycieczka – 72 zdjęcia
2018.IV.Dziki Obóz – Budowa Tratw – c.d. – 17 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Ognisko – 17 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – ABC – 18 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Ognisko – 8 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Całodzienne wyjście – 24 zdjęcia
2018.IV.Bezludna Wyspa – Wodowanie tratw – 19 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Pierwsza pomoc – 14 zdjęć
2018.IV.Azymut i Dziki Obóz – Wycieczka – 44 zdjęcia
2018.IV.Misja 132 – Robienie Łuków – 17 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – Całodniowy Marsz – 66 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Kajaki – 26 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Mapowanie – 13 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Wodowanie Tratw – 43 zdjęcia
2018.IV.Misja 132 – Łuki i Wiatrówki – 20 zdjęć
2018.IV.Azymut – Robienie Łuków – 37 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Poligon – 83 zdjęcia
2018.IV.Bezludna Wyspa – Łuki – 6 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Maskowanie i Sniper – 11 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Pochodnie – 36 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – ASG – 38 zdjęć
2018.IV.Azymut – Kajaki – 29 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Taktyka czerwona – 16 zdjęć
2018.IV.Misja 132 – Poligon – 73 zdjęcia
2018.IV.Azymut – Turniej Łuczniczy – 20 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Ognisko z Pochodniami – 27 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – Depionierka – 13 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Ścianka Wspinaczkowa Rano – 29 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Ścianka Wspinaczkowa Rano – 48 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Bezludna Wyspa – kajaki – 31 zdjęć
2018.IV.Azymut – Depionierka – 41 zdjęć
2018.IV.Bezludna Wyspa – Ścianka Wspinaczkowa – 21 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Azymut – Ścianka Wspinaczkowa – 41 zdjęć
2018.IV.Jednostka P283 – ASG – 27 zdjęć
2018.IV.Misja 132 i Bezludna Wyspa – Depionierka – 15 zdjęć
2018.IV.Azymut – Plaża – 14 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Ścianka – druga grupa – 9 zdjęć
2018.IV.Dziki Obóz – Depionierka – 7 zdjęć
2018.IV.Przerwanki – Ognisko końcowe – 37 zdjęć