Strzelanie z łuku wyrabia wiele dobrych nawyków

Strzelanie z łuku wyrabia wiele dobrych nawyków. Cierpliwość przede wszystkim.