Obozowych kilka zdjęć z czasu wolnego

Obóz składa się z czasu, w którym są zajęcia i przerw (nielicznych i krótkich) między nimi.
Ten czas uczestnicy wykorzystują na różne rzeczy. M.in. na te, które widać na zdjęciach.