Obozowe zastępy na I turnusie…

… przedstawiały się następująco.