Potwierdzamy aktualizację danych


1. Zweryfikuj czy wszystko się zgadza.

2. Jeżeli tak - wydrukuj (NAJLEPIEJ DWUSTRONNIE) kartę kwalifikacyjną.
Karta kwalifikacyjna jest podstawowym dokumentem na obozie. Musi być dostarczona razem z uczestnikiem. Proszę sprawdzić czy podane zostały na niej wszystkie dane i czy została podpisana przez rodziców (opiekunów prawnych).

Karta kwalifikacyjna generowana jest na podstawie danych, jakie zostały wprowadzone na formularzu aktualizacji danych. Na wydrukowanej karcie kwalifikacyjnej proszę nie robić ręcznych poprawek. Wszystkie korekty proszę wprowadzić elektronicznie poprzez formularz do bazy danych i po poprawieniu proszę ponownie wydrukować kartę.