W tym miejscu znajdują się relacje z obozu, jaki organizowaliśmy w 2012 roku.
Większość wpisów to relacje uczestników, jakie zbieraliśmy od nich podczas obozu.

Witamy Przerwanki

Harcerze: Podróż minęła nam bezpiecznie i bez żadnych przygód dojechaliśy po 5 godzinach na miejsce. Zaczęlismy od obiadu, po którym zaczęliśmy rozstawiać namioty. Zeszło nam się z tym do końca dnia, bo pracę co chwila przerywał nam…