Opis funkcji, na które rekrutujemy w 2021 roku

Kliknij na nazwę funkcji, żeby przeczytać opis.

Kierownik placówki

Kierownik placówki reprezentuje organizatora obozu na miejscu.
Jest to osoba odpowiedzialna za cały obóz. Nadzoruje pracę całej kadry i odpowiada za bezpieczeństwo uczestników. Weryfikuje czy program jest realizowany zgodnie z programem. Odpowiada za dokumentację obozu.

Zakres obowiązków:
– opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia i kontrola ich realizacji,
– ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu obowiązków kadrze,
– kontrola wykonywania obowiązków przez kadrę,
– zapewnienie uczestnikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
– prowadzenie dokumentacji obozu,
– nadzór nad realizacją programu,

Wymagania:
– doświadczenie w prowadzeniu obozów/ kolonii na stanowisku kierowniczym,
– doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz społeczne,
– zaangażowanie, odpowiedzialność, dobra organizacja,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,
– uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika placówki,
– zaświadczenie o niekaralności,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie

Zastępca kierownika obozu

Zastępca kierownika obozu to osoba nadzorująca pracę obozów militarnych i survivalowych. Odpowiada za jakość zajęć i współpracuje z instruktorami. Wspiera kierownika placówki w codziennej pracy.

Zakres obowiązków:
– koordynowanie pracy instruktorów,
– nadzór nad realizacją programu obozów,
– dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
– kontakt z rodzicami uczestników,
– codzienne podsumowywanie obozu z instruktorami,

Wymagania:
– doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz społeczne,
– zaangażowanie, odpowiedzialność, dobra organizacja,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,
– uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego,
– zaświadczenie o niekaralności,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie

Instruktor obozu survivalowego

Jest to 1 z 3 instruktorów/wychowawców z obozu o tematyce survival. Odpowiedzialny jest za przeprowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem. Współpracuje z 2 innymi instruktorami i koordynatorem obozu.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
– pomoc w prowadzeniu zajęć innych instruktorów,
– opieka nad powierzoną grupą,
– dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
– udział w codziennych odprawach z kadrą obozu,

Wymagania:
– doświadczenie jako wychowawca na obozach,
– wiedza dotycząca survivalu i umiejętność jej przekazania,
– doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz społeczne,
– zaangażowanie, odpowiedzialność, dobra organizacja,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,
– uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego,
– zaświadczenie o niekaralności,
– umiejętność zadbania o sprawy bytowe uczestników,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie

Instruktor obozu militarnego

Jest to 1 z 3 instruktorów/wychowawców z obozu o tematyce militarnej. Odpowiedzialny jest za przeprowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem. Współpracuje z 2 innymi instruktorami i koordynatorem obozu.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
– pomoc w prowadzeniu zajęć innych instruktorów,
– opieka nad powierzoną grupą,
– dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
– udział w codziennych odprawach z kadrą obozu i kierownikiem placówki,

Wymagania:
– doświadczenie jako wychowawca na obozach,
– wiedza dotycząca militariów i umiejętność jej przekazania,
– doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz społeczne,
– zaangażowanie, odpowiedzialność, dobra organizacja,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,
– umiejętność zadbania o sprawy bytowe uczestników,
– uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego,
– zaświadczenie o niekaralności,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie

Instruktor ASG (Air Soft Gun)

Instruktor do zajęć ASG dla obozów militarnych (młodszego i starszego).

Zakres obowiązków:

– prowadzenie zajęć z ASG z ustalonym harmonogramem
– przygotowywanie sprzętu do zajęć,
– organizowanie gier ASG w oparciu o różne scenariusze,
– serwis sprzętu ASG,
– opieka nad powierzoną grupą w trakcie zajęć,
– dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
– udział w codziennych odprawach z kadrą obozu i kierownikiem placówki,

Wymagania:
– znajomość obsługi sprzętu ASG,
– wiedza dotycząca militariów i umiejętność jej przekazania,
– doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz społeczne,
– zaangażowanie, odpowiedzialność, dobra organizacja,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,
– zaświadczenie o niekaralności,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie

Instruktor pierwszej pomocy

Instruktor do organizacji zajęć z pierwszej pomocy we wszystkich obozach.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy z ustalonym harmonogramem
– przygotowywanie sprzętu do zajęć,
– organizowanie zajęć, symulacji i elementów gier terenowych z wykorzystaniem wiedzy z zajęć,
– opieka nad powierzoną grupą w trakcie zajęć,
– dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
– udział w codziennych odprawach z kadrą obozu i kierownikiem placówki,

Wymagania:
– znajomość pierwszej pomocy,
– wiedza dotycząca PP i organizowania symulacji,
– doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz społeczne,
– zaangażowanie, odpowiedzialność, dobra organizacja,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,
– zaświadczenie o niekaralności,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie

Fotoreporter

Osoba odpowiedzialna za robienie zdjęć podczas zajęć. Dostępna dla wszystkich podobozów. Podczas odpraw ustalony zostanie harmonogram z podziałem zajęć na fotografów.

Zakres obowiązków:
– dokumentowanie forograficzne życia obozu,
– udostępnianie wybranych zdjęć w serwisie facebook,
– archiwizowanie wszystkich zdjęć zrobionych na obozie,
– fotografowanie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
– kontakt z kadrą podobozów i kierownikiem placówki,

Wymagania:
– posiadanie własnego aparatu fotograficznego,
– podstawowa znajomość serwisu facebook,
– doświadczenie w robieniu zdjęć z obozów lub innych tego typu wydarzeń dla dużych grup udokumentowane przez portfolio,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie

Kwatermistrz

Osoba opiekująca się sprzętem potrzebnym na zajęcia dla podobozów militarnego i survivalowego.

Zakres obowiązków:
– pilnowanie porządku w magazynie,
– ewidencja sprzętu- jego wypożyczeń na podobozy i zwrotu,
– informowanie o aktualnym stanie sprzętu wymagającego naprawy,
– dbanie o sprzęt, w przypadku konieczności suszenie, itp.,
– kontakt z kierownikiem placówki,
– pomoc w prowadzeniu zajęć,

Wymagania:
– zaangażowanie, odpowiedzialność, dobra organizacja,
– dbałość o powierzony sprzęt,
– umiejętność korzystania ze sprzętu pionierskiego takiego jak piły, młotki, siekiery, itp.,
– dodatkowym atutem będzie członkostwo w organizacjach harcerskich i paramilitarnych,

Oferujemy:
– precyzyjnie określony zakres obowiązków dostosowany do specyfiki obozu,
– umowa zlecenie i jasne warunki współpracy,
– ubezpieczenie,
– szkolenie wewnętrzne,
– pokrycie kosztów pobytu,
– wysokie wynagrodzenie,
– zdobycie doświadczenia,
– perspektywę stałej współpracy i rozwoju,

Wyślij nam swoje zgłoszenie