Tu znajdziesz program “Jasełek Na Trzech Aniołów”.

Boże Narodzenie w (niektórych) pytaniach i odpowiedziach

Tu jest quiz do pobrania.

/odpowiedzi znajdują się na dole/

1. Kto zwiastował Maryi, że będzie Matką Jezusa?
a) nie wiadomo. Był to nieznany z imienia anioł, którego zwyczajowo nazywamy Gabrielem,
b) anioł Gabriel (Łk, 1, 26),
c) św. Elżbieta (Łk. 1, 43),

2. W jakim mieście było zwiastowanie Maryi?
a) nie wiadomo. Ewangelie nie podają żadnych szczegółów na ten temat,
b) nie wiadomo. Św. Łukasz poda tylko informację, że było to w “pewnym mieście w [pokoleniu] Judy” (Łk. 1, 39),
c) w Nazarecie (Łk, 1, 26),

3. Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja jest brzemienna chciał ją oddalić. Jak nazywał się anioł, który odwiódł go od tego zamiaru?
a) Gabriel,
b) to nie był Anioł, ale św. Elżbieta,
c) nie wiadomo. Św. Mateusz podaje tylko informację, że był to “anioł Pański” (Mt, 1, 20),

4. Które ewangelie podają informację o narodzeniu Jezusa?
a) każda,
b) św. Łukasza (Łk. 2),
c) św. Łukasza (Łk. 2) i św. Mateusza (Mt. 1, 18),

5. Gdzie miało miejsce “Boże Narodzenie”?
a) w Betlejem, w bliżej nieokreślonym miejscu. Św. Łukasz podaje informacje, że Maryja Jezusa “położyła w żłobie” (Łk, 2, 7),
b) w Betlejem, w żłobie,
c) w Betlejem, w stajni przy gospodzie (Łk, 2, 6),

6. Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w polskiej tradycji świętem “Trzech Króli” obchodzimy 6 stycznia. Skąd pochodzi informacja o odwiedzinach “trzech króli”?
a) z ewangelii wg Łukasza, ale nie mówi, że było ich trzech (Łk. 1, 14),
b) z ewangelii wg św. Mateusza, ale mówi o mędrcach, a nie królach (Mt. 2,1),
c) jest to wymyślona informacja, która zaczęła żyć w średniowieczu,

7. Która Ewangelia podaje ich imiona “trzech króli”?
a) żadna. Imiona pochodzą z Dziejów Apostolskich,
b) św. Łukasza, ale są to inne imiona niż Kacper, Melchior i Baltazar,
c) żadna. Imiona pojawiły się dopiero w średniowieczu,

8. Z jakiego kraju pochodzili “trzej królowie”?
a) z Egiptu,
b) nie wiemy. Św. Mateusz, podaje informację, że przybyli “ze wschodu” (Mt. 2,1),
c) z terenów dzisiejszej Turcji,

9. Do jakiego miasta przybyli “trzej królowie”?
a) do Jerozolimy, a potem do Betlejem,
b) do Betlejem, a potem do Jerozolimy,
c) nie wiadomo. Św. Mateusz nie podaje nazw miejscowości w opowiadaniu o ich przybyciu,

10. Gdzie weszli “trzej królowie”, żeby oddać pokłon Jezusowi?
a) do żłóbka (Łk, 2, 11),
b) do domu (Mt, 2, 11),
c) do stajenki,

11. Kiedy do Jezusa przybyli “trzej królowie”?
a) Św. Mateusz podaje informację, że było to “zanim minęły dwa tygodnie” (Mt, 2, 15). Dlatego święto “trzech króli” obchodzimy 6 stycznia,
b) nie wiadomo. Św. Mateusz podaje informację, że było to w krótkim czasie po narodzeniu,
c) nie wiadomo. Z informacji przekazanych przez św. Mateusza można wnioskować, że było to nawet dwa lata po narodzeniu (Mt, 2, 16),

12. Kto nakazał kazał mędrcom ze wschodu ominąć w drodze powrotnej Jerozolimę i Heroda?
a) św. Józef,
b) anioł we śnie,
c) nie wiadomo. Św. Mateusz podaje tylko informację “otrzymawszy we śnie nakaz” (Mt, 2, 12),

13. Kto kazał św. Józefowi uciekać z Maryją i Jezusem do Egiptu?
a) nieznany z imienia “anioł Pański” (Mt, 2, 13),
b) anioł Gabriel (Mt 2, 14),
c) nie wiadomo. Św. Mateusz nie podaje tej informacji,

14. Kiedy obchodzimy święto “Bożego Narodzenia”?
a) 25 oraz 26 grudnia,
b) 24 grudnia,
c) 25 grudnia,

15. Święto “Bożego Narodzenia” poprzedzone jest okresem przygotowywania zwanym:
a) Adwentem,
b) Roratami,
c) Nowenną przed Bożym Narodzeniem,

16. Ile czasu trwa Adwent?
a) 40 dni,
b) cztery tygodnie,
c) cztery niedziele,

17. Post w czasie wieczerzy wigilijnej jest w Polsce:
a) obowiązkowy,
b) zniesiony ale zalecany,
c) zniesiony i niezalecany,

18. Boże Narodzenie to:
a) najważniejsze kościelne święto w roku,
b) najważniejsze kościelne święto w roku zaraz po Wielkanocy,
c) najważniejsze kościelne święto w roku zaraz po Bożym Ciele,

19. O północy 24 grudnia w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta Msza św. zwana:
a) Pasterką,
b) Rezurekcją,
c) Mszą Roratnią,

20. W Polsce 26 grudnia to drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Obchodzony na pamiątkę:
a) św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską,
b) odwiedzin Trzech Króli,
c) ofiarowania Jezusa w świątyni,

21. Opłatek to zwyczaj:
a) spotykany we wszystkich katolickich krajach,
b) spotykany tylko w Polsce,
c) spotykany w Polsce, ale też na Litwie, Ukrainie, w Czechach i we Włoszech,

22. Opłatek to cienki biały płatek chlebowy wypiekany z:
a) białej mąki i wody bez dodatku drożdży i soli,
b) białej mąki i wody z dodatkiem drożdży ale bez soli,
c) białej mąki i wody z dodatkiem soli ale bez drożdży,

23. Oprócz białego opłatka wypieka(ło) się również kolorowy, przeznaczony dla:
a) zwierząt domowych i bydła,
b) więźniów,
c) osób chorych,

24. Bożonarodzeniowa choinka to zwyczaj:
a) rdzennie polski,
b) pochodzący z Litwy, przyniesiony do Polski po Unii Litewskiej,
c) pochodzący z zachodniej Europy, przyniesiony do Polski przez niemieckich protestantów,

 

Odpowiedzi:
1 b), 2 c), 3 c), 4 c), 5 a), 6 b), 7 c), 8 b), 9 a), 10 b), 11 c), 12 c), 13 a), 14 a), 15 a), 16 c), 17 b), 18 b), 19 a), 20 a), 23 a), 24 c).

ewangeliczne źródła wiadomości: Mt, Łk, gr, bp, jp2.